Yrkeskompetensutbildning (YKB)

Utbildningen som ger dig kunskap och behörighet att köra person- och godstransporter yrkesmässigt i alla EES-stater.

Hos utbildningsservice får du kunniga lärare som ger dig alla verktyg till kunskapen du behöver i ditt arbete. Med gedigen erfarenhet vill vi ge dig de bästa förutsättningarna för att lyckas i rollen som buss- och lastbilsförare. YKB grundutbildning ska anmäla dig till är en utbildning som finns som och fortbildning. Läs mer om varje typ nedan för att veta vilken du ska välja.

Kurser

  • Kontakta oss för information angående kursdatum osv.

Gör din intresseanmälan här

Intresseanmälan för utbildningen Yrkeskompetensutbildning (YKB)

Utbildningsservice

Vi på utbildningsservice finns i Västerhaninge strax utanför Stockholm men utbildar människor i hela Sverige.

YKB i praktiken

Från den 10 september 2015 krävs att du har ett yrkeskompetensbevis för persontransporter för att få buss samt motsvarande krav gäller för godstransport med lastbil sedan den 10 september 2016 Nu måste alltså även du som omfattas av “hävdvunnen rätt” ha och medföra ditt yrkeskompetensbevis vid körning.

Fortbildning

Är du inte aktiv förare och har tagit din körkortsbehörighet före 10 september 2015, respektive 10 september 2016 samt vill återta yrket som buss- eller lastbilsförare, så måste du genomgå en fortbildning på minst 35 timmar för att få ett yrkeskompetensbevis. Detta gäller om du har hävdvunnen rätt eller om du har haft ett yrkeskompetensbevis efter grundutbildning men inte förnyat det.

Kompletterande YKB

Har du hävdvunnenrätt för en behörighet och tar en ny körkortsbehörighet för buss eller lastbil och vill köra yrkestrafik så måste du gå en grundutbildning på 140 timmar för den nya behörigheten eller 35 timmar kompletterande grundutbildning om du redan gått en grundutbildning för den första behörigheten.

Grundutbildningen avslutas med ett kunskapsprov på trafikverket och efter godkänt resultat utfärdas ett yrkesförarkompetensbevis som är giltigt i fem år.

Därefter måste varje förare genomgå en fortbildning om minst 35-timmar uppdelad på 5 delkurser om minst 7 timmar var för att förnya beviset vart femte år

Mera information hittar du på www.transportstyrelsen.se

Provet

YKB är till störst del teori med mycket viktig information att lära sig. Dock är det, likt körkort, mycket som är logiskt och förenat med säkerhet. Detta gör att kunskapen är lättare att ta till sig.

När du har gått kursen får du boka tid för ett skriftligt prov där du svarar på totalt 65 frågor. Nu betalar du också in kostnaden för provet som är 325 kr. När du gör provet kommer du få information om att endast 65 frågor gällande, övriga 5 är testfrågor.

Av 60 frågor behöver du 48 rätt för att bli godkänd. Efter godkänt prov betalar du in tillverkningskostnad på 150 kr, sedan skickas beviset hem till dig.

Grundutbildning, likt övriga utbildningar vi erbjuder, är lämplig för skolor, företag och även privatpersoner. Vi har stor erfarenhet av alla åldersgrupper. Bara hör av er till oss för att veta mer.

Fortbildning 35 timmar

Här är utbildningen för alla förare som hade sitt C-kort innan lagen trädde i kraft år 2008 samt 2009. Även de som redan har gått sin grundutbildning friskar upp minnet vart femte år genom att ta en fortbildning. Detta är också som lagen lyder.

Denna utbildning är mer flexibel då du som förare kan gå enstaka kurser om så önskas. Det är totalt 5 kurser på minst 7 timmar vardera. Dessa ska vara avklarade på 5 år efter din grundutbildning blev godkänd. Om du inte vill ta alla på samma gång så går det att läsa en kurs per år med. Även i vilken ordning du går kurserna är upp till dig.

De delkurser som ingår i fortbildningen är som följer.

  • Sparsam körning
  • Godstransporter
  • Lagar och bestämmelser
  • Ergonomi och hälsa
  • Säkerhet och kundfokus

 

Istället för ett bevis mottager du ett intyg efter varje kurs som visar att du har gått de utbildningar som krävs inom rätt tidsram. Fortbildning är enbart kurser som hjälper dig att hålla minnet färskt. Kanske viktigaste av allt får du en uppdaterad information gällande alla lagar och bestämmelser.

YKB och utbildningsservice

När du väljer en godkänd utbildare är det viktigt att du får en som passar dig och dina förutsättningar. Med oss på Utbildningsservice har du möjlighet att genomgå en godkänd utbildning samtidigt som du har lärare med lång erfarenhet som hjälper dig att lyckas.

Till intresseanmälan