Lastbilsmonterad kran – utbildning

För att framföra och manövrera ett fordon med totalvikt över 3500 kg med påmonterad kran behövs ett utbildningsbevis/yrkesbevis som visar att ni har klarat ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Det finns 2 st. kategorier av utbildningsbevis:

 • kranar upp till 18-tonmeter (samt timmerkranar oavsett storlek)
 • kranar över 18-tonmeter

 
Vi på Utbildningsservice har utbildning för de båda kategorierna.

Kurser

 • Alla förare som kör fordon med totalvikt över 3500 kg med påmonterad kran skall inneha utbildningsbevis eller yrkesbevis from.2006 Intyg Säkra lyft enligt AFS 2006-6

  Kursen varar i 3 dagar

  12/06/23 - 14/06/23
  08.00 - 16.00
  Förrådsvägen 14, Västerhaninge
  8 st
  platser kvar

Gör din intresseanmälan här

Intresseanmälan för utbildningen Lastbilsmonterad kran – utbildning

För att vara kvalificerad

Eftersom arbeten med fordonsmonterade kranar kräver mycket av operatören finns det några kvalifikationer att ta hänsyn till innan ni kan ta ett utbildningsbevis/yrkesbevis.  Man behöver ha god förmåga att samarbeta eftersom det handlar om mycket säkerhet samt lämplig körkortsbehörighet för fordonet som kranen sitter monterad på.

Om man önskar att göra alla lämpliga utbildningar för att få ett arbete som kranförare är Utbildningsservice ett utmärkt val. Med lång erfarenhet av att utbilda företag och skolor är vi den kompletta lösningen. Inte att förglömma att vi har lika lång erfarenhet av privatpersoner som vill utbilda sig.

Krav sedan 2006

Denna utbildning fick sin start i samband med att hårdare regler infördes för att öka säkerheten i arbetet. 1 januari år 2006 infördes krav på grundutbildning för alla som arbetar med fordon över 3500 kg som har en kran monterad. Hösten samma år kom nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Denna skärpning gör att alla som innan lagändringen jobbade med kranar måste gå en vidareutbildning som är på 2-3 dagar beroende på erfarenhet. Skärpningen kräver även att du som jobbade innan lagändring, idag måste göra en validering på yrkeskunskapen. Det krävs ett arbetsgivarintyg på 30 månaders erfarenhet för att vara kvalificerad för enbart vidareutbildning. Yrkesbevis erhålls på en gång efter validering om man blir godkänd.

Om man har mindre än 30 mån erfarenhet behöver man gå en grundutbildning som varar 2-14 dagar beroende på tidigare erfarenhet och förmåga. Efter godkänd utbildning teoretiskt och praktiskt och avlagda prov utfärdas utbildningsbevis.

Kranar upp till 18 ton samt timmerkranar

Den lägre kategorin är som rubriken lyder. Anledningen till att det står “samt timmerkran” är på grund av att alla timmerkranar, oavsett vikt, ingår i denna kategori. För att arbeta i skog är denna utbildning den rätta. Även arbeten med mindre kapacitet i kranarna räcker den här utbildningen för.

Kranar över 18 ton

Denna utbildning är för alla tunga kranar, kallad kategori 2 eller nivå 2. Med den här utbildningen får ni en kompetens som ger stor valfrihet vid val av arbete. Säkerhet och kunskap blir större om man genomgår denna utbildning som därmed även ökar arbetssäkerheten.

Utbildningarnas innehåll

Det är mycket att lära sig när man ska ta fordonsmonterad kranutbildning. Arbetsmiljöverket har en föreskrift på krav för kranförare vilket vi följer. Vår grundutbildning ger er tillräckligt med praktisk och teoretisk träning och för att arbeta omgående efter avslutad och godkänd kurs. Även den som är helt utan erfarenhet kommer att få en stabil grund att stå på. Med utbildningen klar är ni redo för ett arbete med fordonsmonterade kranar i olika yrken.

Utbildningens innehåll är följande:

 • Arbetsmiljö och hälsa
 • Daglig tillsyn och skötsel
 • Uppställning av kran
 • Hängpanelstyrning, radiostyrning
 • Viktbedömning
 • Signalering
 • Lyftredskapsanvändning och kontroll
 • Hydrauliksystem
 • Lagar och föreskrifter

-Säkra lyft

Detta är en komplett grundutbildning som ger en stadig grund för att arbeta med kranar. Även praktisk träning ingår i utbildningen för att ni ska få träna på olika manövreringar och situationer. Det är en värdefull kunskap när ni börjar jobba efter utbildningen.

Oavsett vilka förutsättningar

Alla har olika förutsättningar, oavsett vilka ni har kan vi hjälpa er. Vi på Utbildningsservice är ett företag som har bred erfarenhet. Vare sig ni är helt utan kunskap eller jobbat många år tidigare som kranförare kan vi hjälpa dig. Utbildningen kan justeras för just era behov.

Med vana att utbilda både privatpersoner, företag och skolor vet vi att det krävs mer. Det kräver att det är kompetenta lärare som kan hjälpa hela gruppen trots alla olika förutsättningar. Med rätt lärare kan alla som utbildas få den rätta grunden för att bli en bra kranförare.

Utbildningsservice finns för er

Har ni frågor eller funderingar, hör av er till oss. Vi har varit med länge och vet att det finns oändligt många olika situationer för olika människor. Med lång erfarenhet inom flera olika utbildningar för arbetsfordon har vi bra verktyg för att hjälpa er att lyckas i er ut- eller fortbildning.

Med oss på Utbildningsservice kan ni lyckas. Kontakta oss gärna för att få veta mer.

Till intresseanmälan