ADR – Farligt gods

Vid transport av farligt gods är det viktigt att alla som är involverade i transportkedjan gör rätt.

Utbildningsservice ADR utbildning ger dig utbildning och kunskap i att hantera farligt gods på ett riktigt sätt enligt de lagar som finns, samt att kunna förebygga tillbud och olyckor i samband med hantering av farligt gods.

www.msb.se

Kurser

  • Kontakta oss för information angående kursdatum osv.

Gör din intresseanmälan här

Intresseanmälan för utbildningen ADR – Farligt gods