ADR-utbildning – för arbeten med farligt gods

ADR – utbildningen som gör er kvalificerade för att arbeta med farligt gods. Detta är en utbildning som dels är en viktig merit för många arbetsgivare. Dels är det en förbyggande utbildning som minskar risker. ADR-utbildning är bra för alla som på något sätt kan komma i kontakt med farligt gods av något slag. Med utbildade arbetare kan man transportera farligt gods utan att utsätta omgivningen för onödiga risker. Hela transportkedjan behöver ha kunskap för att hantera godset.

Kurser

 • Kontakta oss för information angående kursdatum osv.

Gör din intresseanmälan här

Intresseanmälan för utbildningen ADR-utbildning – för arbeten med farligt gods

I samarbete med Msb

Msb står för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Denna myndighet hjälper hela samhället genom att förebygga och hantera farliga situationer och olyckor. Med ett samarbete mellan oss på Utbildningsservice och Msb kan vi ge er den ultimata ADR-utbildningen. Med uppdaterat kursmaterial och de främsta verktygen.

Vad ADR betyder

ADR är den svenska versionen av det regelverk som hela EU följer. ADR står för European Agreement Conserning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Det är Msb som ger ut och ansvarar för den svenska versionen av regelverket.

Varför EU samarbetar för att reglera

Svaret är att det ska vara lika säkert att transportera farligt gods inom Sverige som internationellt. Med gemensamma regler kan förare och övriga inblandade på ett säkert sätt minimera risker. Regelverket hjälper transporter över hela världen att på samma sätt hantera farligt gods.

Vad farliga ämnen egentligen är

Det finns otroligt många ämnen som ingår i ADR:s regelverk. Allt som kan skada människor och omgivning vid felhantering. Det är väldigt viktigt att alla som är inblandade på något sätt har en ADR utbildning. Nedan finns exempel på farliga ämnen.

 • Alla explosiva ämnen
 • Brandfarliga gaser och vätskor
 • Brandfarliga fasta vätskor
 • Inerta gaser (exempelvis kvävgas)
 • Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid vattenkontakt
 • Ämnen med risk för självantändning
 • Giftiga, smittande och frätande ämnen
 • Radioaktivt ämne

Flera farliga ämnen finns men ovan beskriver en god bild över vad farligt gods är. Många av ämnena har egna skyltar som syns tydligt på fordonet som fraktar ämnet. Sedan finns också en skylt som har svarta ränder mot vit bakgrund som står för övriga ämnen. Mer om skyltar och ämnen ingår i ADR-kursen.

ADR:s föreskrifter

ADR består av olika föreskrifter som finns i 3 olika bilagor. De heter: bilaga A, B och S. Bilaga S är specificerad för internationella transporter medan A och B innehåller föreskrifter för transporter i sig. Totalt är det 9 olika delar i bilaga A och B för att täcka varje del av hela transportkedjan.

Innan bilagorna börjar finns en inledande föreskrift där ni kan läsa om hur själva ADR-S är uppbyggd. Även hur ni ska definiera olika begrepp samt de olika bestämmelserna för tekniska kontroller. Bilaga A innehåller de första 7 delarna. Nedan finner ni de olika delarna som ADR:s bilaga A innehåller.

Bilaga A, del 1 – 7

 • Allmänna bestämmelser
 • Klassificering
 • Förteckning av farligt gods med mera
 • Bestämmelser för förpackningar och tankar
 • Bestämmelser för avsändning
 • Bestämmelser för tillverkning samt provning av förpackningar med flera
 • Bestämmelser för lastning, transport, hantering och lossning

Sedan har bilaga B enbart 2 delar och de är som följer.

Bilaga B, del 8 och 9

 • Bestämmelser för fordonsbesättning, drift, utrustning och dokumentation
 • Bestämmelser för tillverkning samt godkännande av fordon

Som ni ser är det ett stort och brett regelverk vilket behövs för alla farliga gods. Nedan finns också bilaga S som kan vara intressant att veta vad den innehåller. För att transportera farligt gods utanför Sverige gäller alla bilagor.

Bilaga S, exempel på innehåll:

 • Språk i transporthandlingar
 • Övningskörning
 • Lastsäkring
 • Kontroll av brandsläckare
 • Användning av äldre fordon

Mycket mer finns att läsa och lära i samtliga bilagor. Msb har en bra och informativ hemsida med all information tillgänglig. Att lära sig innehållet i regelverket är viktigt för att säkerheten ska upprätthållas.

Utbildningsservice kan ADR

En utbildning som ADR är en viktig utbildning som kan rädda liv. Eftersom den är av stor vikt krävs det att är en lärd utbildare med erfarenhet inom området. Vi på Utbildningsservice kan garantera att vi lär ut ADR på ett sätt som gör att ni känner er redo för arbete omgående efter erhållet intyg.

Vi har vana att utbilda alla åldrar och med alla olika förutsättningar. För att lära sig på ett bra sätt behövs någon som är en människokännare. Det underlättar också med en som har yrkesvana och kan sätta ord på erfarenheter istället för att ta ord från böcker.

Få en komplett ADR-utbildning som hjälper er att komma in i ett farligt men viktigt arbete. Utbildningsservice som vi heter är ett företag som utbildar framtidens förare på bästa möjliga sätt. Oavsett var er resa börjar möter vi er och följer er hela vägen. Från utbildningens början till utbildningens slut.

Till intresseanmälan