Maskinförarutbildning

Maskinförarutbildning (grävmaskin och lastmaskin)
Nu kan du söka till vår utbildning som Anläggningsmaskinförare.(Grävmaskin och lastmaskin)
Intag till kursen sker succesivt efter överrenskommelse. Säkerhet-teknikmodul och körmodul inkl. yrkesteori grunden för maskinförarutbildningen.Utbildningen pågår i upp till 20 veckor och leder till utbildningsbevis och efter ca.4200 körtimmar utfärdas Yrkesbevis av branschorganisationerna. Kurser som ingår är bla. Arbete På Väg,anläggning,ballastkunskap,vägbyggnad samt praktik på företag. Utbildningen kan ske i samarbete med komvux i din hemkommun eller direkt med oss.

Läs mer om utbildningen här!