Arbete på väg (APV)

Arbete på väg: Kursen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete och krävs från första arbetstimmen på Allmänna vägar.

Nästa kurs: ApV nivå 1 och 2,  14 december 2018.

Boka plats på tele: 08-50023920 eller e-post: info@utbildningsservice.com

 

Läs mer om utbildningen här!